https://way2allah.com ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (18-3-2013) .. سورة المائدة 44 45 46 https://way2allah.com/khotab-item-72990.htm https://way2allah.com/khotab-item-72990.htm إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئون الذين أسلموا للذين هادوا و ...(11-3-2013) https://way2allah.com/khotab-item-72758.htm https://way2allah.com/khotab-item-72758.htm