https://way2allah.com محاضرة 1- الطهارة واقسام المياة(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية ) https://way2allah.com/khotab-item-120970.htm https://way2allah.com/khotab-item-120970.htm محاضرة 7-مقدمة للزكاة(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية ) https://way2allah.com/khotab-item-120969.htm https://way2allah.com/khotab-item-120969.htm محاضرة 6 - أحكام الصلاة (الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية ) https://way2allah.com/khotab-item-120968.htm https://way2allah.com/khotab-item-120968.htm محاضرة 2- أحكام الوضوء(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية) https://way2allah.com/khotab-item-120966.htm https://way2allah.com/khotab-item-120966.htm محاضرة 13-احكام الربا(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية ) https://way2allah.com/khotab-item-120965.htm https://way2allah.com/khotab-item-120965.htm محاضرة 11- احكام الحج والعمرة(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية ) https://way2allah.com/khotab-item-120964.htm https://way2allah.com/khotab-item-120964.htm محاضرة 9- زكاة النقدين (الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية) https://way2allah.com/khotab-item-120955.htm https://way2allah.com/khotab-item-120955.htm المحاضرة 12- احكام البيوع (الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية) https://way2allah.com/khotab-item-120954.htm https://way2allah.com/khotab-item-120954.htm محاضرة 10 - احكام الصيام(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية) https://way2allah.com/khotab-item-120953.htm https://way2allah.com/khotab-item-120953.htm المحاضرة 8 - الاصناف التي تجب بها الزكاة(الفقه المستوى التمهيدي الأكاديمية الإسلامية العلمية ) https://way2allah.com/khotab-item-120952.htm https://way2allah.com/khotab-item-120952.htm